Polecamy

Estrogen zmniejsza ryzyko jaskry

2014-03-30

Estrogen przyjmowany przez kobiety w celu złagodzenia objawów menopauzy może zmniejszać ryzyko jednego z typów jaskry. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Uniwersytetu w Michigan.


Jaskra jest schorzeniem oczu prowadzącym do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego oraz komórek zwojowych siatkówki. Jaskra  powoduje pogorszenie lub nawet utratę wzroku. Uszkodzenie nerwu wzrokowego w jaskrze następuje na wskutek nadmiernego wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.


Jaskra jest najczęstszą przyczyną nieodwracalnej ślepoty na całym globie.
Wspomniany typ jaskry to jaskra pierwotna kąta otwartego. Schorzenie to powoduje nieodwracalne uszkodzenie nerwu wzrokowego i siatkówki. Może prowadzić nawet do ślepoty. Pojawia się u 75% chorych z jaskrą pierwotną.


Jaskra pierwotna kąta otwartego jest też najniebezpieczniejszą postacią jaskry. Rozwój choroby następuje powoli i bez objawów ostrzegawczych. Zmiany często są widoczne dopiero przy uszkodzeniu 50% włókien nerwowych.


Jaskra pojawia się zazwyczaj po 40 roku życia. Połowa osób nie jest świadomych rozwijającej się choroby.


Ryzyko jaskry u kobiet po menopauzie może jednak zmniejszyć zastosowanie hormonalnej terapii zastępczej zawierającej estrogen. Badacze z Uniwersytetu Michigan przeanalizowali dane 152.163 kobiet, w wieku 50 lat lub starszych, które w latach 2001 – 2009 odwiedziły przynajmniej dwukrotnie okulistę.


Badacze oszacowali, że w każdym miesiącu stosowania estrogenów ryzyko jaskry maleje o 0,4%. Po czterech latach ciągłej terapii obniża się do 19%.
W badaniu wzięły udział wyłącznie kobiety. Nie wiadomo zatem, czy estrogen obniża prawdopodobieństwo wystąpienia jaskry u mężczyzn.


Mimo, iż naukowcy odkryli zależność między terapią estrogenową a zmniejszonym ryzykiem jaskry, nie znają jego przyczyny. Nie znaleziono także związku z innymi hormonami stosowanymi w terapii.


Działanie estrogenu może opierać się na zmniejszeniu ciśnienia w oku lub ochronie jego niektórych komórek.


Badacze nie sugerują jednak, że zmniejszenie ryzyka jaskry jest wystarczającym powodem do rozpoczęcia hormonalnej terapii zastępczej.


Terapia ta zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Wzrasta prawdopodobieństwo chorób serca, udarów mózgu i raka piersi.


Firmy farmaceutyczne - w opinii specjalistów - powinny rozważyć natomiast opracowanie leku prewencyjnego przeciw jaskrze. Preparat zawierający pochodne estrogenu mógłby służyć do stosowania miejscowego.
 

Polecamy