Polecamy

Dwa kieliszki wina w ciąży

2014-04-06

Wystarczy raz przesadzić z alkoholem w ciąży, by miało to długotrwałe skutki na zachowanie dziecka. Będzie ono miało prawdopodobnie więcej problemów behawioralnych niż jego rówieśnicy. Wystarczy, jeśli matka wypija jednorazowo więcej niż dwa kieliszki wina.


Nadmierne spożywanie alkoholu w ciąży zawsze wyrządza dziecku krzywdę. Niemniej niektórzy uważają, że niewielkie ilości nie są w stanie zaszkodzić, a nawet pomóc.


Wino rzekomo poprawia morfologię, a nawet redukuje stres. Okazuje się jednak, że wypijanie dwóch lampek wina w czasie ciąży przyczynia się do zwiększenia poziomu nadpobudliwości i problemów z zachowaniem nawet u siedmiolatków.


Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Kopenhadze. Uczeni próbowali ustalić, czy upijanie się na początku i pod koniec ciąży jest związane z różnicami w zachowaniu siedmiolatków.
Do badania włączono ponad 37 tysięcy kobiet. Około 16 i 30 tygodnia ciąży z kobietami przeprowadzono telefoniczne wywiady dotyczące spożywania alkoholu. Ankietę powtórzono 6 miesięcy po porodzie.


Gdy dzieci miały 7 lat ich zachowanie i rozwój emocjonalny oceniono za pomocą specjalnego kwestionariusza. Dzieci narażone na jeden lub dwa przypadki upicia się przez matkę były narażone na zaburzenia uwagi i złe zachowanie.


Upijanie zdefiniowano jako spożycie pięciu lub więcej jednostek alkoholu przy jednej okazji. Równa się to dwóm dużym kieliszkom wina (250 ml), co odpowiada dwóm trzecim butelki. Jako jednostkę uczeni przyjęli 12 g czystego alkoholu.


Wyniki wykazały zatem trwały wpływ upijania w ciąży na zdrowie dziecka. Znacznie większe oddziaływanie alkoholu odkryto u dzieci, których matki spożywały trunki pod koniec ciąży. Jednak subtelne różnice pojawiły się u dzieci narażonych na działanie alkoholu we wczesnym okresie ciąży.


Więcej informacji o skutkach spożywania alkoholu: Pij Mniej


Niepokojący jest fakt, że większości kobiet zdarzyły się epizody przesadzenia z alkoholem podczas pierwszych 16 tygodni.


Przesadzanie z alkoholem w czasie ciąży podnosi natomiast prawdopodobieństwo poronień, urodzenia martwego dziecka i wad wrodzonych.

Polecamy